ທ່ຽວໂຮງງານ

ສາງ

DSC05446
DSC05439
DSC05443
DSC05456
DSC05464

ການສະແດງພາບຈາກໂຮງງານ

DSC05275
DSC05276
DSC05239
 • DSC05262
 • DSC05264
 • DSC05256
 • DJI_0510
 • DJI_0512
 • DJI_0516
 • DJI_0518
 • DSC05366
 • DSC05355
 • DSC05360
 • DSC05322
 • DSC05282
 • DSC05283
 • DSC05285
 • DSC05286
 • DSC05292
 • DSC05293
 • DSC05295
 • DSC05302
 • DSC05303
 • DSC05308
 • DSC05313
 • DSC05327
 • DSC05332
 • DSC05335
 • DSC05339
 • DSC05344
 • WORKSHOP OFFICE

  ຫ້ອງການຮ້ານ

 • WHITE EMBRYO REGION

  ພາກພື້ນ Embryo ສີຂາວ

 • BACK CUTTING

  ການຕັດຫຼັງ

 • BACK CUTTING

  ການຕັດຫຼັງ

 • BACK CUTTING

  ການຕັດຫຼັງ

 • WEAVING WORKSHOP

  ໂຮງງານຕັດຫຍິບ

 • WEAVING WORKSHOP

  ໂຮງງານຕັດຫຍິບ

 • WEAVING WORKSHOP

  ໂຮງງານຕັດຫຍິບ

 • WEAVING WORKSHOP

  ໂຮງງານຕັດຫຍິບ

 • WEAVING WORKSHOP

  ໂຮງງານຕັດຫຍິບ

 • WEAVING WORKSHOP

  ໂຮງງານຕັດຫຍິບ

 • CLOTH INSPECTING MACHINE

  ເຄື່ອງກວດເຊັກເສື້ອຜ້າ

 • CLOTH INSPECTING MACHINE

  ເຄື່ອງກວດເຊັກເສື້ອຜ້າ

 • SHRINKING MACHINE

  ເຄື່ອງຫົດຕົວ

 • SHRINKING MACHINE

  ເຄື່ອງຫົດຕົວ

 • SHRINKING MACHINE

  ເຄື່ອງຫົດຕົວ

 • SPREADER

  SPREADER

 • SPREADER

  SPREADER

 • CLOTH CUTTING MACHINE

  ເຄື່ອງຕັດເສື້ອຜ້າ

 • CLOTH CUTTING MACHINE

  ເຄື່ອງຕັດເສື້ອຜ້າ

 • SEWING AREA

  ພື້ນທີ່ຕັດຫຍິບ

 • SEWING AREA

  ພື້ນທີ່ຕັດຫຍິບ

 • SEWING AREA

  ພື້ນທີ່ຕັດຫຍິບ

 • SEWING AREA

  ພື້ນທີ່ຕັດຫຍິບ

 • FINISHED PRODUCT AREA

  ພື້ນທີ່ຜະລິດຕະພັນສຳເລັດແລ້ວ

 • PATTERN MACHINE

  ເຄື່ອງແບບ

 • PATTERN MACHINE

  ເຄື່ອງແບບ

 • IRONING AREA

  ພື້ນທີ່ທາດເຫຼັກ

 • IRONING AREA

  ພື້ນທີ່ທາດເຫຼັກ

 • PACKING AREA

  ພື້ນທີ່ບັນຈຸ